Menu
Menu

Har du lyst til å ha det faglige og operative ansvaret for regnskap i vår bank?

Bærum, Lysaker Finance Apply before: 2023-02-17

Komplett Bank er en markedsledende og innovativ, digital bank innen forbruksfinansering som søker å skape gode kundeopplevelser. Helt siden 2014 har oppdraget vårt vært å tilby fleksibel forbruksfinansiering for folk flest, med løsninger og produkter som er tilpasset deres faktiske behov og utfordringer. Vi tilbyr lån, kredittkort og sparing i flere nordiske land. Komplett Bank har noe under 100 ansatte som hele tiden jobber etter verdiene; fleksible, ambisiøse, kompetente og effektive.

Banken er notert på Oslo Børs og er underlagt tilsyn av det norske Finanstilsynet.

Om mulighetene og rollen

Komplett Bank er i god vekst i flere geografiske markeder og har etablert seg som en solid aktør i bransjen. Vi søker nå etter en regnskapssjef som kan være med å løfte oss videre.

Som vår regnskapssjef vil du ha et overordnet fagansvar for regnskapsfunksjonen, herunder bl.a. avleggelse av regnskap etter IFRS, finansiell rapportering og ansvar for skatt og avgift i banken. I tillegg til fagansvaret, vil du også ha det operative ansvaret for driften av regnskapsenheten, samt sikre et effektivt samarbeid med eksternt regnskapskontor og revisor. Stillingen har bred kontaktflate i banken som innebærer et behov for tette relasjoner til øvrige avdelinger i banken. Du vil bli utfordret med mange faglig spennende oppgaver og problemstillinger knyttet til regnskap, IFRS og skatt/avgift.

Finansavdelingen er et sterkt faglig team og du vil rapportere til CFO. Avdelingen består i dag av åtte ansatte, hvor regnskapsenheten utgjør tre og de øvrige jobber med finansiell analyse, likviditet og investeringer.

Dette er en spennende mulighet om du søker ansvar og en lederrolle til å utvikle seg personlig, så vel som faglig.

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for regnskapsavdelingen, herunder lederansvar og samarbeid med ekstern regnskapsleverandør og revisor
 • Ha det faglige ansvaret innen regnskap, skatt og avgift
 • Påse at regnskapet blir ført og rapportert i henhold til IFRS
 • Delta aktivt ved månedlig og kvartalsvis rapportering til ledelse, styret og dets organer og Oslo børs
 • Rapportering til Finanstilsynet og Norges Bank
 • Bidra sterkt til å videreutvikle og effektivisere prosesser og rutiner i Finansavdelingen, og sikre at selskapet arbeider effektivt og sikre kvalitative leveranser
 • Bidra med lønnskjøring og prosess sammen med HR og eksternt regnskapskontor
 • I rollen vil man jobbe tett sammen med øvrige i Finansavdelingen, samt ha en sentral rolle ellers i administrasjonen, og være kontaktpunkt mot revisor 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse innen økonomi/revisjon, fortrinnsvis med en Master i Revisjon & Regnskap
 • 5+ års operativ erfaring fra revisjon eller tilsvarende roller. Gjerne erfaring fra bank- eller forsikringsbransjen
 • God erfaring med og kunnskap om IFRS
 • Ledererfaring, kommuniserer godt og bygger lett relasjoner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

For å lykkes og trives i rollen må du være analytisk, proaktiv og ha høy gjennomføringsevne. Du må evne å løfte blikket samtidig som du har kontroll på detaljene, og du har en grunnleggende positiv og løsningsorientert innstilling. Videre har du sterk eierskapsfølelse, er ansvarsbevisst og forstår viktigheten av kvalitet i leveransene, samtidig som du trives med høyt tempo og høye krav. Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper vektlegges, men også evnen til å jobbe selvstendig.

Flere grunner til å jobbe hos oss

Du vil få tid og rom til å utvikle deg både som menneske og fagperson. Miljøet er uformelt, takhøyden er stor, og dersom du trives med å ta ansvar og kan balansere selvstendig arbeid med utadvendt, rask bistand til kollegaer, så vil du føle deg hjemme hos oss. Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling, likestilling og mangfold, innovasjon – og ikke minst et sosialt miljø med flere sosiale aktiviteter i løpet av året som er med på å styrke miljøet og samarbeidskulturen internt. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

For ytterligere informasjon:

Søkere vurderes fortløpende.

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere hos HumanDrive ved spørsmål.

Contact:
Cathinka Nielsen, Partner HumanDrive
905 35 156
cathinka.nielsen@humandrive.no

Knut Aulund, Partner
900 82 532
knut.aulund@humandrive.no